Jaki jest termin składania dokumentów do firmy ubezpieczeniowej w przypadku uszkodzenia na CTP?

Jaki jest termin składania dokumentów do firmy ubezpieczeniowej w przypadku uszkodzenia na CTP?

 1. przeczytaj umowę, jak pamiętam, to były dni 5
 2. насколько я помню — 15 рабочих дней с момента дтп, у вас еще 5 полных дней, идите встраховую и пишите заявление на выплату
 3. W zasadzie odpowiedzieli!
 4. 3 dnia od wypadku
 5. Zgodnie z pkt 3 art. 11 ustawy o CTP i sekcji 43 Zasad CTP, jeżeli ofiara zamierza skorzystać z prawa do płatności ubezpieczenia, jest zobowiązany powiadomić ubezpieczyciela o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczonego tak szybko, jak to możliwe.
  Ponadto, zgodnie z sekcją VII.41-42 Zasad CTP, wypełnione formularze powiadomienia o wypadku muszą zostać przekazane lub wysłane listem poleconym za pokwitowaniem firmy ubezpieczeniowej do kierowcy, który spowodował szkodę w ciągu dni roboczych 5.
  Jeśli wypadek drogowy miał miejsce w odległych, słabo zaludnionych lub trudnodostępnych obszarach, obowiązek uczestników wypadku drogowego do dostarczenia ubezpieczycielowi formularza powiadomienia o wypadku drogowym musi zostać spełniony w ciągu 15 dni roboczych po wypadku drogowym.
  Złożenie wniosku później nie stanowi podstawy prawnej do odmowy przyjęcia wniosku lub zapłaty za ubezpieczone zdarzenie. Przedawnienie wobec firmy ubezpieczeniowej nie wygasło.
  Есть также постановление на этот счет Федерального арбитражного суда западно-сибирского округа от 13 июня 2006 года, дело N Ф04-3373/2006(23345-А03-36), в котором говорится, что «отказывая в удовлетворении иска на основании пункта 2 статьи 961 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с несвоевременным извещением страховщика о наступлении страхового случая, суд не учел, что согласно диспозиции данной нормы права это нарушение дает страховщику право отказать в выплате страхового возмещения только в случае, если будет доказано, что отсутствие у страховщика сведений об этом могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение .
  Ale firma ubezpieczeniowa w związku z długim okresem znalezienia uszkodzonej nieruchomości bez kontroli może wątpić w okoliczności zdarzenia ubezpieczeniowego (stopień uszkodzenia pojazdu). Może to prowadzić do zwiększenia czasu samej płatności w związku z przeprowadzeniem badania trasologicznego (jeżeli badanie autotechniczne przeprowadzone we wstępnym dochodzeniu okaże się niewystarczające). Zgodnie z wynikami badania niekiedy można odmówić wypłaty ubezpieczenia, wyłącznie na podstawie opinii biegłego.
 6. Pracuję we wszystkich firmach ubezpieczeniowych w Moskwie. Mogę ci powiedzieć na pewno w dniach 15 w ubezpieczeniu.
 7. Niezbędne jest niezwłoczne zadeklarowanie, aby dostarczyć samochód do kontroli w ciągu nie więcej niż 5 dni kalendarzowych oraz wszystkich dokumentów, odniesień itp. Bez ograniczeń czasowych, ponieważ niemożliwe jest przewidzenie, kiedy będzie grupa analityczna.
 8. В соответствии с п. 42 Правил «кратчайший срок, но не позднее 15 рабочих дней после дтп»
Ładowanie ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Обязательные поля помечены *