Czy mogę załatwić ubezpieczenie samochodu bez właściciela?

Czy mogę załatwić ubezpieczenie samochodu bez właściciela?

 1. Nie, bez pełnomocnictwa ubezpieczenie nie będzie wydawane.
  Możesz wykonywać wszystkie czynności bez właściciela maszyny tylko na podstawie pełnomocnictwa.
 2. Без проблем. Его впишут в строку «владелец»(по СОР) , а вас как страховательМежду тем, правила ОСАГО (ч. I, п. 4) дают следующее определение: «страхователь» — лицо, заключившее со страховщиком договор обязательного страхования . Попросту говоря, страхователь это тот, кто платит деньги за страховку ОСАГО и вносит в дальнейшем необходимые изменения в полис: изменяет период использования, вписывает новых водителей, просит выдать дубликат и пр. И совсем не требуется, чтобы страхователь являлся собственником ТС, имел от него нотариально заверенную доверенность или был вписан в полис. Страхователем может выступить один человек, собственником являться другой, а управлять застрахованным автомобилем будут вправе третьи лица. Обязанности страхователя просты:
  Podaj wiarygodne dane (dokumenty lub ich kserokopie) niezbędne do prawidłowego obliczenia składki ubezpieczeniowej i zawarcia umowy OSAGO.
  W odpowiednim czasie, aby wprowadzić niezbędne zmiany w polityce, jeśli takie istnieją, należy je wprowadzić w ciągu roku.
 3. Do rejestracji ubezpieczenia OSAGO pełnomocnictwo od właściciela nie potrzebuje ubezpieczonego może być dowolna osoba. Potrzebujemy osobistego paszportu ubezpieczonego, WST, praw osób, które muszą zostać wpisane do polisy, oraz danych paszportowych właściciela samochodu (kopia paszportu).
  Również w celu kontrolowania samochodu pełnomocnictwo nie jest potrzebne.
  Jednak złożenie wniosku do firmy ubezpieczeniowej w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego z wnioskiem o wypłatę szkody i otrzymanie tej płatności może być tylko właścicielem lub jego upoważnionym przedstawicielem w obecności poświadczonego notarialnie pełnomocnictwa z prawem do tego. A jeśli na przykład musisz odebrać samochód z kary za parkowanie samochodu bez właściciela, potrzebujesz także pełnomocnictwa.
  W takim przypadku pozwól przyjacielowi wystawić Ci pełnomocnictwo w przepisanej formie (notariusze).
 4. Co ciekawe, wyda dwa lata OSAGO.
 5. Добрый день! Возможно ли оформить страховку ОСАГО на себя, без хозяина авто… дело в том, что хозяина уже нет в живых, а право наследства дело затяжное…?
Ładowanie ...

Dodaj komentarz

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *