Kto i jak powstaje rosyjski rząd?

Kto i jak powstaje rosyjski rząd? Jesteśmy premierem Federacji Rosyjskiej mianowanym przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej w sposób określony przez Konstytucję Federacji Rosyjskiej. Wicepremierzy Federacji Rosyjskiej i ministrowie federalni są mianowani ...

Budżet państwa wynosi

Budżet państwa - to jest budżet państwa - to stosunek ekonomiczny między państwem a podmiotami wszystkich form własności i poszczególnych obywateli w odniesieniu do utworzenia scentralizowanego funduszu funduszy przeznaczonych na ...