Za co stracono Saddama Husajna?

Dlaczego stracono Saddama Husajna? Za to, że nie zostałeś dziwką Pindosya. Za wydawanie rozkazów zabijania poszczególnych obywateli. Za rozkaz otrucia obywateli Iraku Iraku gazami wojennymi, co pociągnęło za sobą kilka ...

Kto i jak powstaje rosyjski rząd?

Kto i jak tworzy się rząd Federacji Rosyjskiej? Przewodniczącego Rządu Federacji Rosyjskiej powołujemy przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej w sposób określony w Konstytucji Federacji Rosyjskiej. Wicepremierzy Federacji Rosyjskiej i ministrowie federalni zostali mianowani ...

czy republika tatarstanu to Rosja?

czy republika tatarstanu to Rosja? Jeden z regionów Rosji, nazywany tylko republiką korską Tak, kikut jest wyraźny PAŃSTWO FEDERACYJNE (od łacińskiego związku federatio) związek dwóch lub więcej państwowo-terytorialnych (lub narodowych) ...

Budżet państwa jest

Budżet państwa to budżet państwa to stosunki gospodarcze między państwem a podmiotami wszelkich form własności i indywidualnymi obywatelami w zakresie tworzenia scentralizowanego funduszu środków przeznaczonych na realizację ...