Kto i jak powstaje rosyjski rząd?

Kto i jak tworzy się rząd Federacji Rosyjskiej? Przewodniczącego Rządu Federacji Rosyjskiej powołujemy przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej w sposób określony w Konstytucji Federacji Rosyjskiej. Wicepremierzy Federacji Rosyjskiej i ministrowie federalni zostali mianowani ...

Budżet państwa jest

Budżet państwa to budżet państwa to stosunki gospodarcze między państwem a podmiotami wszelkich form własności i indywidualnymi obywatelami w zakresie tworzenia scentralizowanego funduszu środków przeznaczonych na realizację ...