Jaki jest najtwardszy metal?

Który metal jest najtwardszy? Chrome. Chłopaki, nie mylcie TRWAŁOŚCI metalu i TWARDOŚCI metalu. Są to zupełnie inne cechy, mierzone różnymi metodami: Wolfram wcale nie jest najbardziej stały - jest najbardziej topliwy. Najbardziej ...

Kim są tapiry?

Kim są tapiry? Tapiry (łac. Tapirus) są dużymi roślinożernymi zwierzętami z rzędu samotnych rekinów, przypominającymi nieco świnię w kształcie, ale posiadającymi krótki pień przystosowany do chwytania. Rozmiary tapirów różnią się od rodzaju