EFA i EBC.

EDV i EBC. EBC (miesięczna rekompensata pieniężna) za pokrycie kosztów zakwaterowania i usług komunalnych. EDV (comiesięczna płatność gotówkowa) dla osób niepełnosprawnych 3-ta grupa. E pełny rozmiar to 1447, 95 rub. Rozmiar „pakietu socjalnego” - ...