Jak rozpoznać niekompetentny

Jak uznać „procedurę” za niezdolną do pracy, jest dość długa. 1. Apelacja do sądu. 2. Badanie psychiatryczne (szpitalne lub ambulatoryjne) 3. Podejmowanie decyzji sądowej (uznanie za niezgodne z prawem lub odmowa uznania za niezgodne z prawem) Ogólnie ...

Co to jest UFC?

Co to jest UFC? Ta przyprawa Skarb Federalna (Skarb Rosji) organ wykonawczy Federalna (Federalna Służba), przeprowadzone zgodnie z rosyjskimi funkcji ścigania w celu zapewnienia, że ​​wykonanie budżetu federalnego, gotówka ...