Z płatnym urlopem NDFL? Jak wykonać okablowanie? Kiedy zapłacić? Urlop musi być w wyciągu dla s / n lub

Podatek dochodowy od osób fizycznych naliczony od wynagrodzenia urlopowego Jak prawidłowo księgować? Kiedy płacić? Wynagrodzenie urlopowe powinno znajdować się na wyciągu z wynagrodzenia lub podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia urlopowego jest przekazywany w momencie wystawiania wynagrodzenia urlopowego, można wypisać rachunek wydatków - jeśli jedzie się ...