Co symbolizuje krzyż chrześcijański? Grave? Czy coś, o czym nie wiem?

Co symbolizuje krzyż chrześcijański? Grave? Czy coś, o czym nie wiem?

 1. krzyż chrześcijański nie istnieje w naturze. Jest
  Egipski
  Celtyckie
  Łaciński
  Ewangelicki
  Archangielsk
  Литовский
  Lotaryngia
  Papieski
  Prawosławny
  Bizantyjski
  Армянский
  Andreevsky
  Templariusz
  Nowogród
  itd.
 2. Krzyż jest przedchrześcijańskim pogańskim symbolem

  Oto poprawna odpowiedź!))

  Nie wierzysz mi?
  Google i zapytaj

  Krzyż - pogański symbol, który istniał na długo przed chrześcijaństwem)

 3. Wszystkie krzyże świata symbolizują Boga i wiarę w Niego.
 4. krzyż chrześcijański symbolizuje zmartwychwstanie (nowe życie wieczne) przez cierpienie i śmierć
 5. Krzyż był narzędziem egzekucji niewolników i innych osób niskiego pochodzenia. Kościół chrześcijański łączy kult Krzyża z ewangeliczną historią ukrzyżowania Jezusa Chrystusa na krzyżu; w chrześcijaństwie krzyż z symbolu haniebnej śmierci zamienił się w symbol cierpienia, który zadośćuczynił za grzechy ludzkości, to znaczy w znak zbawienia i życia wiecznego.
 6. gdybym tylko mógł wyraźnie skoncentrować się na Pucharze Świata, z wyjątkiem twojej Ava, ja ...

  krzyż jest symbolem słońca, a Jezus został podpięty - przywiązany do filaru - umiera od słońca, pragnienie much muchowych ... pewnie skończyłem, żeby się nie nudzić, strzegąc zbawicieli

 7. Krzyż jest głównym symbolem chrześcijaństwa, reprezentującym narzędzie egzekucji Boga-człowieka Jezusa Chrystusa, na którym został ukrzyżowany, aby odpokutować za grzechy świata. Krzyż jest zwycięską bronią duchową, fundamentem i celem całego życia kościelnego.

  Daleko od Kościoła chrześcijanie wydają się czcić krzyż jako narzędzie egzekucji. Jest to powierzchowne spojrzenie, czcimy krzyż nie jako symbol śmierci, ale jako symbol życia wiecznego, Życiodajny Krzyż, ponieważ Chrystus, który był torturowany na śmierć na krzyżu, odkupił nas od starożytnego grzechu i dał nam życie wieczne.

  Krzyż Chrystusa, który każdy prawosławny chrześcijanin, otrzymawszy podczas chrztu, nosi przez całe życie, jest symbolem naszego zbawienia, bronią walki duchowej, symbolem wyznania wiary.

  Na krzyżu widzimy Boga Ukrzyżowanego. Ale samo Życie w tajemniczy sposób mieszka w Ukrzyżowaniu, tak jak wiele przyszłych uszu czai się w ziarnie pszenicy. Dlatego chrześcijanie czczą Krzyż Pana jako „żywe drzewo”, to znaczy drzewo, które daje życie. Bez Ukrzyżowania nie byłoby Zmartwychwstania Chrystusa, dlatego Krzyż z instrumentu egzekucji zamienił się w sanktuarium, w którym działa Łaska Boża.

  Prawosławni malarze ikon przedstawiają w pobliżu krzyża tych, którzy wytrwale towarzyszyli Panu podczas Jego Matki Chrzestnej: Matki Bożej i Apostoła Jana Teologa, umiłowanego ucznia Zbawiciela.

  A czaszka u stóp Krzyża jest symbolem śmierci, która weszła na świat przez zbrodnię przodków Adama i Ewy. Według legendy Adam został pochowany na Golgocie na wzgórzu w pobliżu Jerozolimy, gdzie wiele wieków później Chrystus został ukrzyżowany. Dzięki Bożej opatrzności Krzyż Chrystusa został ustanowiony tuż nad grobem Adama. Uczciwa Krew Pana przelana na ziemię dotarła do szczątków przodka. Zniszczyła grzech pierworodny Adama i uwolniła z niewoli grzech jego potomków.

  Krzyż kościelny (w postaci obrazu, przedmiotu lub znaku krzyża) konsekrowany przez Boską łaskę symbol (obraz) ludzkiego zbawienia, prowadzący nas do naszego prymitywnego obrazu do ukrzyżowanego Boga-człowieka, który przyjął śmierć krzyża dla odkupienia rodzaju ludzkiego od mocy grzechu i śmierci.

  Cześć krzyża Pańskiego jest nierozerwalnie związana z Ofiarą Zadośćuczynienia Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa. Czcząc krzyż, prawosławny chrześcijanin czci samego Boga Słowo, które raczyło się wcielić i wybrać krzyż jako znak zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, pojednania i jedności człowieka z Bogiem oraz udzielenia nowej, przemienionej łaski Ducha Świętego życia.
  Dlatego obraz Krzyża jest wypełniony szczególną łaską, ponieważ poprzez ukrzyżowanie Zbawiciela objawia się pełnia łaski Ducha Świętego, która jest przekazywana wszystkim prawdziwie wierzącym w Ofiarę Zadośćuczynienia Chrystusa.

 8. Wierzący nie znali ZNAKU od Chrystusa:
  1. Matt. 22,37 ... „kochajcie Pana, Boga waszego, całym swoim SERCEM, całą swoją duszą i całym UMYSŁEM”. (Dusza na ziemi musi nauczyć się zachowywać harmonię (niepodzielna jedność!) UMYSŁU I SERCA, aby ZACHOWAĆ jest ZNAKIEM Chrystusa - RÓŻNY miecz Chrystusa (dla stwórców!), W którym WSZYSTKIE PRAWDY Chrystusa i woli Boga !!!)
  2. Kochać Boga i „bliźniego” - UMYSŁ i SERCE, aby pokonać wszystkie trudności i wrogów, czyniąc ich przyjaciółmi - i nieść (dobre wieści!) ŚWIATŁO, MIŁOŚĆ, POKÓJ i dobrobyt całej ziemi !! !
  3. Nie znać ZNAKU od Chrystusa i zastąpić go krucyfiksem - aby żyć w języku symbolicznym. świątynia !! ! I to nie tylko GRZECH, ale ZABÓJ duszy i triumf diabła nad Ojcem, Synem i człowiekiem !! !
  4. Zobacz moje konto: Czy sprawiedliwość podoba się Bogu?
Ładowanie ...

Dodaj komentarz

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *