Co to jest brief?

Co to jest brief? To wszystko jest proste. Brief (z angielskiego briefu) to krótka pisemna forma ugodowego rozkazu między reklamodawcą a reklamodawcą, w którym określone są główne parametry przyszłej kampanii reklamowej. Krótki list (niemiecki) coś w rodzaju ...

czym jest zarabianie?

czym jest zarabianie? Nie ma takiego słowa. Istnieje „zarabianie”. Zastąpienie świadczeń rzeczowych pieniędzmi. korzyści są zastępowane pieniędzmi Słowo „monetyzacja” jest już zapisane w słowniku ortografii. Znalazłem to wyjaśnienie na stronie http://www.newslab.ru/blog/153095: A jak ...

Czym jest przedsiębiorstwo MICRO-MEDIA?

Co to jest MIKROSFERA przedsiębiorstwa? Światowe otoczenie przedsiębiorstwa to wewnętrzne lub bezpośrednie uwarunkowania, czynniki i możliwości przedsiębiorstwa, które determinują jego działalność. Głównymi czynnikami PZ są - struktura organizacyjna przedsiębiorstwa; dostawcy; pośrednicy; klientela; konkurenci; ...

Czym jest inauguracja?

Co to jest inauguracja? ceremonia inauguracyjna inauguracji głowy państwa. Jej odpowiednikiem w monarchicznej formie rządu jest koronacja. Inauguracja to swego rodzaju symbol państwowości, mający na celu podkreślenie wagi i odpowiedzialności najwyższego urzędu publicznego. ...