Wyprowadź makroekonomiczną tożsamość oszczędności i inwestycji. Pokaż, z czego składa się inwestycja

Wyprowadź makroekonomiczną tożsamość oszczędności i inwestycji. Pokaż, z jakich terminów składają się inwestycje. 1. Podstawowa tożsamość makroekonomiczna. Odzwierciedla równość dochodów i wydatków. W makroekonomii, dochód całkowity (krajowy) i produkt całkowity (produkcja globalna) ...