przykład sankcji, dyspozycji i hipotez w Kodeksie wykroczeń administracyjnych

przykład sankcji, dyspozycji i hipotez w Kodeksie przestępstw administracyjnych Federacji Rosyjskiej, na przykład art. 20.1 Kodeksu Administracyjnego Federacji Rosyjskiej (zachowanie nieuporządkowane) brzmi: "1: Nieznaczne zachowanie nieuporządkowane, to znaczy zakłócenie porządku publicznego, wyrażające oczywisty brak szacunku dla społeczeństwa, któremu towarzyszy ...

Dochodzenie administracyjne?

Dochodzenie administracyjne? Artykuł 28.7. Kodeks postępowania administracyjnego Federacji Rosyjskiej Dochodzenie administracyjne 1. W przypadkach, w których po wykryciu wykroczenia administracyjnego przeprowadzane są egzaminy lub inne działania proceduralne, które wymagają znacznych nakładów czasu, przeprowadza się dochodzenie administracyjne. 2 ...