przykład sankcji, dyspozycji i hipotez w Kodeksie wykroczeń administracyjnych

przykład sankcji, zarządzeń i hipotez w Kodeksie wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej Na przykład art. 20.1 Kodeksu Administracyjnego Federacji Rosyjskiej (drobne chuligaństwo) stanowi: „1. Drobne chuligaństwo, czyli pogwałcenie porządku publicznego, wyrażające wyraźny brak szacunku dla społeczeństwa, któremu towarzyszy ...

Jak napisać odwołanie do rządu? Daj przykład plz bardzo potrzebny

Jak sporządzić odwołanie do władz publicznych? Podaj przykład. Plz Naprawdę potrzebuję http://ps.112.ru/portal/dt?PortalMainContainer.setSelected=DefAppeallast=falseisAgreement=trueappealType=defendedivision=1divisionText=РРР РРССРР http: // rząd. рф / online / http: // odwołanie. prezydent. rf / Vs proste. Musisz tylko zrozumieć, że odwołanie powinno mieć sens i ...

Dochodzenie administracyjne?

Dochodzenie administracyjne ??? Artykuł 28.7. Kodeks wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej Dochodzenie administracyjne 1. W przypadkach, gdy po wykryciu przestępstwa administracyjnego przeprowadza się badanie lub inne czynności proceduralne wymagające znacznej ilości czasu, przeprowadza się dochodzenie administracyjne. 2. ...