jaki rodzaj związku reguluje prawo cywilne

jakie stosunki reguluje prawo cywilne cywilne Źródła informacji W procesie badań finansowo-ekonomicznych można wykorzystać następujące źródła informacji: ustawodawcze, regulujące kwestie stosunków cywilnych, pracowniczych i administracyjnych stosowanych w działalności przedsiębiorstw (dekrety prezydenta ...

Co nazywa się szczegółami dokumentu?

Jak nazywa się szczegóły dokumentu? Wymaganie dokumentu jest obowiązkowym elementem rejestracji dokumentu urzędowego. 1 Skład szczegółów, które są wykorzystywane podczas przygotowywania i wykonywania dokumentów organizacyjnych i administracyjnych, określa GOST R 6.30-2003 „Zunifikowane systemy dokumentacji. Zunifikowany ...