Władza ustawodawcza.

Legislatura. tutaj jest reprezentowany przez Zgromadzenie Federalne. jakie jeszcze pytania będą?) W Rosji władzę ustawodawczą w regionach reprezentuje dwuizbowe Zgromadzenie Federalne, w skład którego wchodzą Duma Państwowa i Rada Federacji ...

49, że artykuł

Art. 49 jaki artykuł Konstytucja Federacji Rosyjskiej art. 49 Domniemanie niewinności; APC RF Art. 49 Zmiana podstawy lub przedmiotu roszczenia, zmiana wysokości roszczenia, zrzeczenie się roszczenia, uznanie roszczenia, polubowne ...