EFA i EBC.

EDV i EBC. EBC (miesięczna rekompensata pieniężna) za pokrycie kosztów zakwaterowania i usług komunalnych. EDV (miesięczna płatność gotówkowa) za niepełnosprawność trzeciej grupy. E pełny rozmiar to 3 rubli. Rozmiar „pakietu socjalnego” - ...