Artykuł 186 UK RF

Art. 186 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej Zgodnie z art. 99 Kodeksu postępowania karnego Federacji Rosyjskiej Przy rozstrzyganiu o konieczności wyboru środka zapobiegawczego w stosunku do podejrzanego lub oskarżonego o popełnienie przestępstwa i jego ustaleniu ...

jak powstaje zespół śledczy?

jak powstaje grupa śledczo-operacyjna? W zależności od charakteru badanej sprawy. Określony jest skład ilościowy i jakościowy. W związku z tym badacze z pewnym doświadczeniem, różni eksperci, liczba pracowników operacyjnych, środki materialno-techniczne ...

Co to jest petycja?

Co to jest petycja? Prośba o przesłuchanie świadków, którą będziesz mieć prawo, gdy zostaniesz śledczym Możesz - zobacz artykuł 56 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej Świadek ma prawo do: 5) składania petycji i skarg na działania ...