Białorusi.

Białoruś. 1) Korzyści z EGP Republika Białorusi znajduje się we wschodniej części Europy. Od zachodu graniczy z Polską, od północnego zachodu z Litwą, od północy z Łotwą, od północnego wschodu i wschodu z Rosją, od południa z Ukrainą. ...