Zdefiniuj siłę

Podaj definicję siły C # 769; la wielkość fizyczna, która jest miarą intensywności oddziaływania na dane ciało innych ciał, a także pól. Siła przyłożona do masywnego ciała powoduje zmianę jego prędkości lub ...

Czym jest równowaga?

Czym jest równowaga? Bilans pieniądza na rachunku w kolorze czerwonym lub czarnym Równowaga, równoważenie System wskaźników charakteryzujących stosunek lub równowagę w ciągle zmieniającym się zjawisku Zestaw przychodów i kosztów, aktywów ...