kwestionariusz dla urządzenia w „Pyaterochka”, gdzie uzyskać? Chcę poprawnie wypełnić wcześniej.

kwestionariusz dla urządzenia w „Pyaterochka”, gdzie uzyskać? Chcę poprawnie wypełnić wcześniej. Formularz wniosku o zatrudnienie. Próbka (wypełniona przez wnioskodawcę własną ręką) 1. Nazwisko __________________________ Imię ____________________________ Patronimic _________________________ 2. Jeśli zmienisz nazwę, ...