Wymień zalety i wady firmy

Wymień zalety i wady spółki akcyjnej.ZALETY: Spółka akcyjna ma zwiększoną zdolność do przyciągania dodatkowych środków finansowych w porównaniu z innymi formami organizacyjno-prawnymi osób prawnych (ze względu na możliwość ...