Wymień zalety i wady firmy

Wymień zalety i wady spółki akcyjnej ZALETY: Spółka akcyjna ma zwiększoną zdolność w porównaniu z innymi formami prawnymi osób prawnych, aby przyciągnąć dodatkowe zasoby finansowe (ze względu na możliwość przeprowadzenia dodatkowych…