Wytłumacz

Wyjaśnij Podczas przeprowadzania dowolnego badania wybierane są dwie grupy. Grupa eksperymentalna obejmuje dzieci, z którymi wykonywana jest praca, aby uformować coś przy użyciu konkretnych metod. Pod kontrolą - dzieci, z którymi takie ...