Wytłumacz

Wyjaśnij Podczas przeprowadzania jakichkolwiek badań wybiera się dwie grupy. Eksperyment obejmuje dzieci, z którymi wykonuje się pracę, aby coś uformować określonymi metodami. W kontroli - dzieci, z którymi takie ...