Co to jest saprotrof?

Co to są saprotrofy? z greckiego. sapros rotten and ... troph), organizmy heterotroficzne wykorzystujące żywność organiczną do odżywiania. połączenia zwłok lub odchodów (odchodów) zwierząt. Udział w mineralizacji organicznej. związki, S. stanowią ważne ...

czym jest bloodworm?

co to jest bloodworm? Bloodworms są powszechnie określane jako robaki. larwy komara czerwonego osiągające długość 25 mm. Mieszka w mułu porośniętym roślinami stawami, jeziorami i strumieniami, grzebiąc w którym się znajduje ...